Hae woej nag wât bestelle
Dus ging hae gauw vertelle
Wiej vuül en wao en wât hae drinke môs
Mâr wiej hae woej gaon praote
Ging ziene mônd wal aope
Mâr bleek dât hae toen niks miër zegge kôs

Al leet dien sträöt al boéte in de gäöt
Bestelle kân-se altiéd met dien träöt

Träöt ens 'n rundje (2x)
Zwaaj met dien Tapträöt in de lôch
Träöt ens 'n rundje (2x)
ôf wât hâj-se dich gedôch
Träöt ens 'n rundje, (2x)
Al hes-se genne ammezaor
Dât mâk heej niks meij oét
Zet die träöt mâr aan dien snoét
En ut rundje... steit al klaor

Hae dôch d'n and-re kiër
Gebeurt mich dât ni miër
Dus hâj hae slôk en honing in de tès
Mâr wât is now gebeurd
Toen waar-hae aan de beurt
Mâr zoot zien stem vân gister in de fles

Al leet dien sträöt al boéte in de gäöt
Bestelle kân-se altiéd met dien träöt

douwnlood arranzjemente